A Family Group for Innovation & Invention
nyelv nyelv

Interests


img

KEZDETBEN


KEZDETBEN - PDF file


Írásunkkal nem kívánunk provokálni sem világnézeti, sem teológiai vitákat, mert abból amúgy is túl sok van, csak a világunkról, és annak kezdetéről alkotott képünket szeretnénk hozzámérni a napi gyakorlatunkhoz, természettudományos ismereteken alapuló látásunkhoz. Először azt vizsgáljuk meg, hogy a legelterjedtebb vallások, kultúrák hogyan vélekednek a létünk kezdetéről, folyamatáról, mozgató rugóiról, majd megvizsgáljuk azt a forrást, ahonnét a címünkben szereplő állítás származik. Ezt követően jöhet a tudás próbája, a gyakorlati teszt.

Abból indulunk ki, hogy minden létezőnek van előzménye és folytatása. Kérdés, hogy ezt a folyamatot mi tartja életben? Mikor kezdődött? Lesz vége? Mi a működtető algoritmus lényege? Mi az átörökített jellemző, információ, hatás? Nekem van beleszólásom a sorsom alakulásába, van szabad akaratom, döntési lehetőségem? Számítok egyáltalán?

BACK  nyil