A Family Group for Innovation & Invention
nyelv nyelv

Interests


img

CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS, LÉTEZÉS


CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS, LÉTEZÉS - PDF file


A nyelvtani emlékeink alapján rávághatjuk, hogy a címben lévő „cselekvés, történés, létezés” éppen az ige szófajunk három jellemzője. Ilyen szavaink például az olvas, néz, leesik, olvad, él... igék. Az ige szónak van még egy sajátos megjelenése, az Ige, amely a nyelvi közlésen is túlmegy. Olyan létezőre vonatkozik, akinek a „szava” egyben cselekvést és történést is von maga után. Ha mi mondunk, vagy írunk valamit, akkor azután még valakinek meg is kell csinálnia azt. Magától nem megy. Ha tényleg lenne olyan ige, amely/aki nem csak szó-beszéd, hanem egyben cselekvés, vagy történés is, akkor a mi szavunk miért nem ilyen hatékony? Vagy lehet, hogy a mi szavaink, beszédünk, gondolati közléseink is ilyenek, csak nem tudjuk? A jelenlegi fősodratú felfogás szerint az anyagi és a szellemi világunk elválik egymástól a maguk külön szabályaival, törvényszerűségeivel együtt, ezért nem divat a szavainknak túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Vannak sokan, akik a beszédet egyenesen a gondolataik elfedésére használják. Az ige is csak egy szófajnak számít a sok közül, gondolhatnánk, de mi van, ha tévedés volt a fizikai/anyagi és a szellemi világ történelmi léptékű szétválasztása? A létezésünk évezredek óta foglalkoztatja az embereket. Van, akinek az érdeklődése a hasáig terjed, de ezen túl az írásbeli közlések ismeretében hatalmas tudás halmozódott fel a könyvtárainkban. Lehet ehhez még lényegeset hozzátenni? Ennek megválaszolásához csak annyit kell látnunk, hogy a tudásból, az információ halmazból vajon származhat élet? Ha el is fogadjuk a létünket tényként, de hol találhatjuk a forrását és az erő-forrásait? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához először egy 2000 éves, görögből fordított írást idézünk, amely nagy ismertségnek örvend ugyan, de nem ilyen összefüggésben szokták idézni. Ezt követően az ismert fizikai anyagi jelenségeket vesszük szemügyre, és keressük azokat az információkat, amelyek nem csak a fizikai mivoltunkat írják le, hanem részt is vesznek az életünk anyagi, szellemi és lelki megnyilvánulásai alakulásában, vagyis az életünk folyamatában.

BACK  nyil